بخش ویژه عفاف و حجاب

در راستای وظایف اجتماعی مرکز و با توجه به درخواست های فراوان عموم مردم عراق برای استفاده از محصولات عفاف و حجاب و اشتراکات فرهنگی و مذهبی دو کشور بخش عفاف و حجاب به صورت ویژه در این رویداد ایجاد شده است.

خدمات به شرکت کنندگان

خدماتی که به شرکت کنندگان بخش حجاب و عفاف ارائه می گردد عبارتند از:

 – یک رگال در حاشیه رویداد

 – اشتراک سامانه مدائن به مدت 3 ماه

 – ملاقات با هیات عراقی 

 – پذیرایی شامل ناهار ، میوه و میان وعده

 – 5 درصد کمسیون فروش

 – امکان فروش مستقیم در روز سوم برنامه به عموم(بدون کمسیون فروش)

 – یک ماه غرفه رایگان در نجف اشرف در صورت فروش در این رویداد یا 3 ماه غرفه در نجف اشرف به مبلغ 20 میلیون تومان شامل 600 دلار خدمات حمایتی مرکز (بدون خدمات حمایتی هر غرفه مبلغ 50 میلیون تومان خواهد بود)

شرایط حضور شرکت کنندگان
  •  نحوه پرداخت به صورت نقد و اقساط(5میلیون نقد مابقی چک 40 روزه در وجه شرکت گروه پیشرو تجارت نصر فرات به شناسه ملی 14009500684 و شماره ثبت 19761 در سامانه ثبت گردد)
  •  اسکان ، غرفه بندی ، هزینه های رفت و آمد برعهده شرکت کننده است.
  •  هزینه شرکت کننده در صورت عدم حضور مسترد نخواهد شد.
  •  به هر شرکت کننده پوشاک رگال داده خواهد و در روز قبل از برنامه آماده تحویل به شرکت کننده می باشد.
  •  محصولات ارائه شده در این بخش باید شآنیت و پوشیدگی لازم را داشته باشند.
  •  درصورت حضور موفق در این رویداد، در رویداد بعدی به صورت رایگان حضور خواهند داشت.
ثبت نام